Дали е возможно во иднина да преминеш на друг хостинг пакет?

Да, во секое време ќе може да го промениш хостинг пакетот.

Може да го надоградиш или намалиш хостинг пакетот во било кое време. Промената на пакетите е автоматизирана и нема никаков прекин во услугите.

При надоградба на пакетот од помал на поголем, ја доплаќаш разликата во цена само за деновите кои преостануваат од хостингот што ќе ги користиш со новиот хостинг пакет.

Упатството како да го надоградиш пакетот е на овој линк.