besplaten ssl sertifikat

Бесплатен SSL Сертификат

Како да добиете бесплатен SSL сертификат?
Бесплатниот сертификат за SSL (бренд Cpanel, потпишан од еден од најпознатите центри за овластување: Комодо), автоматски се додава откако ќе креирате домен во „Адон домени“. Самата инсталација (генерација на сертификат SSL) трае неколку минути поголемиот дел од времето .

Сертификатот не може да генерира ако:
Додека додавате домен, DNS не беа променети за DNS на нашите сервери (сертификат за DV тип, се овластени со повикување на домен),

Инструкциите во датотеката .htaccess го негираат пристапот за нашата веб-страна го пренасочуваат за друга веб или веб со префикс https.

Валидација на бесплатниот SSL сертификат за следниот период.
Бесплатниот SSL сертификат важи 3 месеци. Непосредно пред крајниот датум, тој ќе се обновува автоматски, така да активацијата е трајна.